maandag 2 maart 2015

Emotionele pijn

Of het nu gaat om angsten, somberheid, persoonlijkheidsproblemen, verslaving of agressie, er is altijd sprake van pijn. Psychische pijn. Niet erkende pijn die vaak wordt gecompenseerd door vermijdend of zelfondermijnend gedrag.

Onbehandelde psychische klachten zijn zeer belemmerend en schadelijk, ze weerhouden mensen ervan om zich volledig te ontwikkelen, tot volle bloei te komen, gelukkig te zijn. Onbehandelde psychische klachten veroorzaken veel schade in de vorm van ziekteverzuim, geweld, medische consumptie en een toenemend aantal zelfdodingen. Verschrikkelijke gevolgen.

Genoeg reden om te concluderen dat psychische hulp van levensbelang is. We hoeven tegenwoordig niet meer te vechten voor het overleven van honger of kou. Wel blijft het nodig te vechten voor het overwinnen van onze, generaties lang opgebouwde, emotionele pijn. Ieder mens zou je -ongeacht welke kwetsbaarheid dan ook- de kans gunnen zich optimaal te ontwikkelen en daar voldoening uit te halen.

We vergeten, door onze focus op geld, wat het doel is van psychische hulp. Waar het goed voor is. Tevreden, goed functionerende mensen leveren een extra bijdrage aan onze samenleving. Juist in een wereld waarin we direct met elkaar verbonden zijn telt het welzijn van alle mensen.

We moeten af van de focus op geld en terug naar de focus op mensen. Het blijft noodzakelijk om ieders pijn en potentieel te erkennen, zonder iemands klachten af te doen als een teken van persoonlijke zwakte. Psychische klachten verdienen goede, professionele hulp en een serieuze aanpak. In plaats van centen tellen, moeten mensen weer tellen. Dat is de kern van beschaving.

Ieder gelukkig mens erbij betekent een grotere kans op liefde, creativiteit en vooruitgang voor ons allemaal. Als we dat potentieel benutten, als elk individu zijn of haar droom mag waarmaken, groeit er een samenleving waar we trots op kunnen zijn.